Chirurgie

CHIRURGIE

Când  ceva e de prisos, chirurgia îndepărtează patologia!

Atunci când este nevoie, se extrag resturile dentare, chisturile, tumorile și se drenează infecțiile.

Prețuri Chirurgie

Vezi lista de prețuri pentru Chirurgie

Tip manoperă

Preţ
(lei)

Anestezie

 

10

Extracţie dinte  permanent

monoradicular

100

pluriradicular

120

Extracţie molar de minte erupt

150

Extracţie dinte temporar

50

Extracţie dinte parodontotic

100

Extracţie alveoloplastica

250

Închidere comunicare oro-sinusală

150

Extracţie molar de minte semiinclus submucos

250

Extracţie molar de minte semiinclus intraosos

                 400

Extracţie molar de minte total inclus           

 500

Premolarizare, amputație radiculară

400

Tratament medicamentos pericoronarită

100

 

Rezecție apicală

frontali

400

premolari

450

molari

500

Chistectomie

500

Regularizare creastă edentată / hemiarcadă

350

Extirpare mucoasă hiperplazică

400

Extirpare polip jugal

400

Gingivectomie / dinte

100

Decapușonare

100

Frenectomie / Frenotomie

250

Tratament alveolită postextracțională

50

Sutură postextracțională / dinte

30

Inserție implant dentar

1600

Adiţie os 0,5 grame

600

Adiţie membrană colagen / titan

          600/2000

Tratamentul alveolitei / ședință  

                  80