Termeni și condiții de utilizare

Termeni și condiții de utilizare www.essentialdent.ro

1. Termeni generali

Folosind site-ul www.essentialdent.ro sunteți implicit de acord cu Termenii și condițiile de utilizare din prezentul document. Termenul „site” reprezintă site-ul de internet www.essentiadent.ro , propietate a S.C. Essentident S.R.L. care îl întreține și administrează. S.C. Essentident S.R.L. funcționează conform prevederilor legislației României în vigoare.

Datele de identificiare ale S.C. Essentident S.R.L. sunt:

  • Nume firma: S.C. Essentialdent S.R.L.
  • Adresa: Str. Ritmului nr. 14, bloc 432, scara A, parter, apt. 1, interfon 001, sector 2, București
  • Telefon: 031 420 98 22 / 0766 535 267
  • Email: office@essentialdent.ro
  • CUI: 22132940
  • Reg. Comertului: J40/13784/18.07.2007

2. Proprietatea Conținutului

Conţinutul, cât și elementele de grafică, audio si video ale siteului essentialdent.ro, inclusiv întreg conţinutul în format text și oricare alt material, transmis sub orice formă către utilizatori (prin vizualizare directă de pe site sau prin oricare alte materiale legate de site) aparţin în întregime S.C. Essentident S.R.L., cu excepția acelor materiale pentru care s-a indicat un alt titular de drept sau o altă sursă.

În cazul în care conţinutul siteului essentialdent.ro, indiferent de zona unde se află în aite și indiferent de tip este preluat de către S.C. Essentident S.R.L. de la alţi producători de conţinut sau materiale în fomat text, imagine, grafică, secvenţe video, secvenţe audioînsă fără a se limita doar la acestea, o asemenea preluare se realizează numai cu respectarea prevederilor legale și a regulilor incidente în asemenea cazuri.

Utilizatorii înţeleg și acceptă că toate informaţiile și materialele postate pe site au strict un caracter informativ şi orientativ şi că S.C. Essentident S.R.L. nu este răspunzătoare în niciun caz și în niciun mod pentru validitatea şi veridicitatea conţinutului siteului essentialdent.ro sau pentru orice efect juridic ce decurge din utilizarea acestuia.

Utilizatorii sunt obligaţi a respecta toate drepturile de autor şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care S.C. Essentident S.R.L. le deţine asupra și în legătură cu site-ul essentialdent.ro, conţinutul acestuia sau în legătură cu utilizarea acestora. Utilizatorii înţeleg și acceptă că în cazul încălcării vreuneia dintre prevederile de mai sus în orice măsură, vor putea fi traşi la răspundere faţă de proprietarii și autorii Conţinutului siteului essentialdent.ro.

Este complet interzisă vânzarea, copierea, reproducerea, publicarea, preluarea, transmiterea, distribuţia parţială sau totală, modificată ori integrală a conţinutului siteului essentident.ro sau a oricărei părţi a acestuia. S.C. Essentident S.R.L. are dreptul legal de a acţiona în instanţă orice persoană sau entitate ce încalcă în orice mod prevederile mai sus menţionate.

3. Date personale

S.C. Essentident S.R.L. folosește datele personale ale utilizatorilor doar în scopul stabilirii contactului cu clienții săi, precum și în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului și a ofertelor acestuia. Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care o transmiteți pe site prin poștă electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidențialitate (Politica de Confidențialitate este disponibilă pe site). S.C. Essentident S.R.L. nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul essentiadent.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date. De asemenea, dacă utilizatorii nu mai doresc să primească newsletterul site-ului, se pot dezabona, utilizând link-ul din footer-ul newsletter-ulului primit prin email (butonul Dezabonare).

4. Posibile legături cu alte site-uri

Utilizatorii înţeleg și acceptă că acest site poate conţine trimiteri sau legături către alte site-uri de internet, inclusiv site-uri sociale sau blog-uri, ce sunt considerate de către Essentialdent utile în legătură cu conţinutul acestui site, dar care nu se află sub controlul său.

S.C. Essentident S.R.L. nu răspunde cu privire la opiniile sau conţinutul exprimate pe site-urile mai sus menţionate, precum şi exactitatea şi corectitudinea acestora, iar utilizatorii înţeleg și acceptă ca accesul acestor site-uri o fac pe propriul risc, cunoscând că utilizarea serviciilor oferite de ele este supusă condiţiilor stabilite de către administratorii acestor site-uri.

5. Modificări ale termenilor și condițiilor de utilizare

S.C. Essentident S.R.L. are oricând și în orice mod dreptul de a modifica oricare dintre prevederile exprimate în Termeni și Condiţii, fără niciun fel de notificare prealabilă și fără a fi obligat a îndeplini faţă de utilizatori o altă formalitate. Orice modificare va trebui considerată ca fiind acceptată pe deplin, în întregime și necondiţionat de către utilizatori prin utilizarea sau accesarea oricărei facilităţi oferite de acest site ori prin accesarea siteului, intervenite în orice perioadă după operarea acestei/acestor modificări, şi neacceptarea oricăreia dintre modificări atrage automat obligaţia utilizatorului de a înceta imediat accesarea siteului și utilizarea în orice fel a Serviciului.

6. Limitarea răspunderii

S.C. Essentident S.R.L. nu oferă niciun fel de garanții sau răspundere pentru conținutul site-ului și în nicio situație nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere scu prejudiciu, directa sau indirecta ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei părți, secvență, modul al conținutului de pe site sau din imposibilitatea utilizării acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale conținutului site-ului.

Utilizatorii înţeleg și acceptă că funcţionarea siteului poate fi afectată de unele condiţii obiective, dar şi că orice serviciu oferit prin intermediul siteului este oferit fara un termen ferm de disponibilitate și calitate, iar utilizatorii folosesc aceste servicii pe propriul risc. În consecinţă, S.C. Essentident S.R.L. nu va putea fi tras la răspundere nici în privinţă oricăror informaţii și date din Conţinutul siteului, inclusiv cele privind textul, imaginile, secvenţele video, secvenţele audio sau orice altă activitate legată de utilizare, precum și niciun alt efect juridic derivând din acestea. Utilizatorii înţeleg și acceptă că S.C. Essentident S.R.L. acestui site de internet este absolvit de orice răspundere în cazul producerii oricărei îngreunări, opriri, întreruperi, disfuncţionalităţi sau erori în funcţionarea normală a siteului, în situaţia producerii unei erori tehnice de orice fel sau ale oricăror erori în functionarea site-ului, şi în oricare situaţie în care nu se dovedeşte cert că orice eroare sau problemă de natură tehnică din cele menţionate mai devreme se datorează exclusiv şi în mod direct culpei S.C. Essentident S.R.L.

În cazurile de forţă majoră S.C. Essentident S.R.L. și angajaţii, sunt exoneraţi total de răspundere. Cazurile de forţă majoră includ erori de funcţionare ale echipamentului tehnic al siteului, lipsă funcţionării conexiunii de telefon, internet, atacurile informatice de orice fel, viruşi informatici și interferarea cu programe informatice maliţioase, erorile de operare, accesul neautorizat în sistemele siteului etc.

7. Legislatie aplicabilă și jurisdicție

Utilizarea acestui site și prezenții termeni sunt guvernate de legile din România. În cazul unui litigiu născut în legătură sau direct din Termenii și Condiţiile prezentate aici va fi soluţionat pe cale amiabilă, iar în cazul imposibilităţii de a ajunge la un acord, litigiul va urma a fi soluţionat de către instanţa judecătorească română competentă din raza teritorială a municipiului Bucureşti.